Vaxet innehåller paraffin, mikrokristallint vax och mineralolja och det är helt fritt från formaldehyd.